Заступљеност имена и дела Мирослава Ж. Симића у важнијим књигама других аутора

Снежана Марковић, Приповетке и предања из Левча, Центар за научна испитивања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, Чигоја, Београд, 2004.

Велибор Лазаревић и Владислав Павловић, Сиљевица село у Левчу, Манастир Св. Никола, В. Крушевица, Прид - Трстеник, Сиљевица, 2005.

Иван М. Урошевић, Потенцијали за развој сеоског туризма у Драгову, Природно-математички факултет у Новом саду, департмант за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2007.

Монахиња Макрина (Мајсторовић), Пророк последњих времена, монах старац Гаврило, НИК - Ваљево, 2007. и Драслар партнер, Београд, 2009.

Наташа Лазић, Благодарница роду српском, КК Левчана Стеван Првовенчани - Опарић, Графопринт - Трстеник, 2008.

Слободан Пауновић, Секурич село Левча, МЗ Секурич, Фото-футура Београд, Секурич, 2008.

Миладин Милосављевић, Левач - Библиографија, НБ Др Милован Спасић Рековац, Превешт, 2011.

Миломир Стевић, У завичајном кругу, Биобиблиографија Слободана Симоновића, Милиреџ, Крушевац, 2011.

Никодије Спасић, Доброчинство и задужбинарство Мирољуба Мике Брачинца, Библиотека сведочанства, Јагодина, 2011.

Родољуб А. Милић, Људи и њихова занимања, НБ Ресавска школа, Деспотовац, 2011.

Слободан М. Савић, Време сећања и надања, Едиција - Друштво живих песника, Рековац-Параћин, 2011.

Слободан Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, Милиреџ, Крушевац, 2011.

Борисав Челиковић, Левач и Темнић, ЏВИИИ књига репринт издања из едиције Корени, ЈП Службени Гласник и САНУ, Београд, 2012.

(...)

 

Ново - Прегршт маклура

Банер

Анкета

Како бисте оценили нови изглед сајта?
 

Атлас Жупа Левач

Банер

Центар Србије

Банер

Корисни линкови

Банер